Individuell Läsning och Skrivning

 

Nedan finns de nedladdningsbara dokumenten till kartläggningsmaterialet ILS – Individuell Läsning och Skrivning  (Risberg, Vataja, Plyhm, Lerkkanen, Aro, Westerholm, & Salmi, 2019)

 

Dokumenten är utformade så att du lätt kan skriva ut enskilda uppgifter eller ett helt uppgiftshäfte eller testprotokoll. Om du väljer att skriva ut hela häften bör de skrivas ut dubbelsidigt för att uppgifterna ska komma på rätt sida.

 

Gruppuppgifter

 

Åk 1 höst: Åk 1 HÖST_gruppuppgifter

Åk 1 vår: Åk 1 VÅR_gruppuppgifter

Åk 2: Åk 2_ gruppuppgifter

Åk 3: Åk 3 gruppuppgifter

Åk 5: Åk 5_gruppuppgiter

 

Testprotokoll för de individuella uppgifterna

 

Åk 1 höst:  Åk 1_HÖST_individuella uppgifter_testprotokoll

Åk 1 vår: Åk 1_VÅR_individuella uppgifter_testprotokoll

Åk 2: Åk 2 _individuella uppgifter_testprotokoll

Åk 3: Åk 3_individuella uppgifter_testprotokoll

Åk 5: Åk 5_individuella uppgifter_testprotokoll

 

Individuella uppgifter

 

Åk 1 höst: Åk 1_HÖST_individuella uppgifter

Åk 1 vår: Åk 1_VÅR_individuella uppgifter

Åk 2: Åk 2_individuella uppgifter

Åk 3: Åk 3_individuella uppgifter

Åk 5: Åk 5_individuella uppgifter

Uppföljningsuppgifter: Uppföljning_individuella uppgifter

 

Klassöversikt

Klassöversikten finns i två versioner, pdf och excel. Pdf-filerna kan du skriva ut och sedan fylla i dem för hand. Excel-filerna kan du fylla i på din dator och sedan spara eller skriva ut dem.

Pdf:

Åk 1 höst: Åk 1 höst_klassöversikt_pdf

Åk 1 vår: Åk 1_ VÅR_klassöversikt_pdf

Åk 2: Åk 2_klassöversikt_pdf

Åk 3: Åk 3_klassöversikt_pdf

Åk 5: Åk 5_klassöversikt_pdf

 

Excel:

Åk 1 höst: Åk 1_HÖST_klassöversikt_excel

Åk 1 vår: Åk 1_VÅR_klassöversikt_excel

Åk 2: Åk 2_klassöversikt_excel

Åk 3: Åk 3_klassöversikt_excel

Åk 5: Åk 5_klassöversikt_excel

 

Individuell översikt

Nedan hittar du en modell för hur du kan använda den individuella översikten.

Individuell översikt_modell

 

Och här hittas versionen du kan skriva ut och fylla i.

Individuell översikt