KUMMI 10 -oppaaseen liittyvää materiaalia

Alla oleva lukemissujuvuuden KUMMI-nettimateriaali sekä edistymiskäyrä ovat osa KUMMI 10 -oppaan materiaaleja. KUMMI 10 -nettimateriaalista ja edistymiskäyrästä sekä lukemissujuvuuden kehityksestä ja harjoittelusta voi lukea lisää Kummi 10 -oppaasta. Oppaan voi hankkia Niilo Mäki Instituutin verkkokaupasta.

Salmi, P, Huemer, S., Heikkilä, R. & Aro, M. (2012): KUMMI 10. Tavoitteena sujuva lukutaito: teoriaa ja harjoituksia. Niilo Mäki Instituutti.

Edistymiskäyrä

Oppilaan lukemissujuvuuden edistymistä voi seurata havainnollisesti edistymiskäyrän avulla. Nettilinkistä pääsee Excel-ohjelmaan, johon voi koota kunkin lapsen lukunopeustehtävien tulokset eri arviointikerroilla.

Täyttöohjeet:

Ohjelma laskee oikeellisuusprosentin (%). Ohjelma muuttaa yksikkömäärät ja lukuajat lukemisen nopeutta sekä oikeellisuusprosentin lukemisen tarkkuutta kuvaaviksi käyriksi, joita voi tulostaa tai tarkastella yhdessä lapsen kanssa.

KUMMI 10 -nettimateriaali

Materiaalissa on ensin listattu kaikki, noin 2 000 suomen kielen rakenteen mukaista tavua yleisyysjärjestyksessä. Kunkin tavun yhteydessä on mainittu sen yleisyys aineistossa. Esimerkiksi yleisin tavu (ta) kattaa noin neljä prosenttia tekstissä esiintyvistä tavuista, toisin sanoen joka kahdeskymmenes viides tekstissä vastaan tuleva tavu on ”ta”. Värikoodi tavulistan pohjalla kertoo siitä, kuinka suuri osuus yleiskielisestä tekstistä tulee katettua, kun nämä tavut ovat mukana. Kymmenen yleisintä tavua kattaa 25 prosenttia tekstistä, yleisimmät 43 tavua noin puolet ja niin edelleen.

Materiaali sisältää myös listauksen tavuista yleisyysjärjestyksessä tavurakenteen mukaan järjestettynä. Väripohja kertoo, kuuluuko tavu kahden-, kolmen- vai neljänsadan yleisimmän tavun joukkoon samalla tavoin kuin KUMMI-oppaan listauksessa. Toisin kuin oppaassa nettimateriaalissa ovat mukana myös harvemmin esiintyvät tavut ja tavurakenteet.